Płyta niezapalna STOP FIRE

Aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom rynku nasza hurtownia wprowadziła do sprzedaży niezapalną płytę meblową SWISS KRONO Stop Fire.

W ostatnich obserwujemy duże zmiany na rynkach materiałów budowlanych. Zaostrza się i wprowadza nowe wymogi dotyczące stosowania materiałów w obiektach użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, przedszkola, hale sportowe, centra handlowe czy szpitale.
Miejscami koniecznego zastosowania płyt Stop Fire (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - Dział 6, Rozdział 5, &258 i &260) są:
- wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej,
- pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień.
Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią, każdy wyrób zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych Euroklas ogniowych.
Najbezpieczniejsze wyroby znajdują się w Euroklasach A1, A2, B, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe, aż do wyrobów klasy F.
Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dodatkowe dwie klasy:
- w zakresie wydzielania dymu – Euroklasy od s1 do s3,
- w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d2.

Płyty meblowe SWISS KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B, s2, d0

NASZA OFERTA:

W naszej ofercie (od ręki) dostępne są następujące płyty meblowe:
+SWISS KRONO RC SF-B (Płyta wiórowa P2 Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm
oraz wybrane dekory: +SWISS KRONO MFC SF-B (Płyta wiórowa P2 laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm

Dodatkowo na zamówienie dostępne są:
+SWISS KRONO MFC SF-B (Płyta wiórowa P2 laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm
+SWISS KRONO MDF SF-B (Płyta MDF Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm
+SWISS KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm

Minimalna ilość płyt na zamówienie 1 paleta.
Płyty niezapalne Stop Fire posiadają:
Atest Higieniczny,
Klasyfikację Ogniową.

KONTAKT

W razie pytań prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi.
CHORZÓW +48 608 462 721.
TYCHY +48 728 939 111

WIĘCEJ INFORMACJI

Zapraszamy na strony www.swisskrono.pl

Zobacz

//]]>