Projekty współfinansowane przez Unię Europejską (1)

ue

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa projektu:      Podniesienie konkurencyjności firmy Soma Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie zasadniczych zmian technologicznych w przedsiębiorstwie i wprowadzenie nowych usług

 

Nazwa Beneficjenta:          „Soma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu:             1 817 969,94 PLN

Wartość dofinansowania:   683 374,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

//]]>