Projekty współfinansowane przez Unię Europejską (2)

ue

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa projektu:      Poprawa konkurencyjności i ulepszenie produktów, poprzez rozwój infrastruktury technicznej i parku maszynowego

 

Nazwa Beneficjenta:          „Soma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 1 982 601,48 PLN

Wartość dofinansowania:   749 927,24 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Realizacja projektu umożliwiła:

 

//]]>