Regulamin Promocji „Kupon rabatowy 6%”.
  1. Warunkiem uczestnictwa w promocji „Kupon rabatowy 6%” jest nabycie w hurtowni Soma sp. z o.o. jednorazowo bez użycia kuponów rabatowych towarów na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł i otrzymanie kuponu rabatowego.
  2. Kupon rabatowy uprawnia do zniżki w wysokości 6% przy zakupach za kwotę minimum 200 zł brutto we wszystkich punktach sprzedaży Soma sp. z o.o., obejmującego cały asortyment za wyjątkiem towarów wyprzedażowych oraz objętych innymi czasowymi promocjami.
  3. Kupon rabatowy jest ważny na zakupy dokonane do dnia 31.08.2025 r.
  4. Kupon rabatowy przeznaczonych jest dla wszystkich klientów za wyjątkiem zakładów stolarskich i klientów uprawnionych do zakupu z rabatami stolarskimi (w cenach hurtowych).
  5. Kupony rabatowe nie sumują się oraz nie łączą z innymi promocjami oraz wyprzedażami.
  6. Warunkiem skorzystania z kuponu jest zgłoszenie tego faktu sprzedawcy przed dokonaniem zakupu.
  7. Nie ma możliwości wymiany kuponu na ekwiwalent pieniężny.
  8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia akcji oraz zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania promocji.
  9. Wszelkie kwestie sporne należy zgłaszać do Zarządu spółki w terminie 7 dni od daty powstania sporu.