Regulamin składania zleceń na usługę rozkroju płyt i elementów z materiałów drewnopochodnych.

Regulamin z dnia 18.05.2018 r. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 31.05.2024 r.

Zamawiający usługi przyjmuje do wiadomości i akceptuje poniższe warunki:

Niniejszy regulamin określa zasady składania zleceń przez Klientów na usługę rozkroju płyt i elementów z materiałów drewnopochodnych w firmie Soma sp. z o.o. w dowolnej formie, szczegółowo określonej w dalszej części regulaminu.
Usługodawcą oraz sprzedającym jest Soma sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Podleskiej 2; 43-100 Tychy; NIP: 646-25-27-727 zwana także zamiennie „Usługodawcą” lub „Sprzedawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: 32 216 80 54
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@soma.tychy.pl

A) Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

1. Złożenie zlecenia (zamówienie usługi) wiąże się z podaniem swoich danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na ich przechowywanie oraz przetwarzanie w celach niezbędnych do realizacji zamówienia, zapewnienia gwarancji oraz w przypadku złożenia zlecenia w formie elektronicznej zapewnienia funkcjonowania serwisu internetowego składania zamówień e-soma.pl wraz z wszystkimi jego częściami.

2. Usługodawca jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator).
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając pisma na adres siedziby firmy.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

B) Złożenie zlecenia

1. Zamówień na zakup i usługę rozkroju płyt i elementów z materiałów drewnopochodnych można dokonywać tylko na obowiązującym formularzu lub poprzez internetowy system składania zamówień na stronie www.e-soma.pl

2. Formularz zamówienia wypełnia klient. Klient ponosi też konsekwencje za błędnie wypełniony formularz

3. Na formularzu zlecającym usługę niedopuszczalnym jest nanoszenie poprawek, skreśleń itp.

4. Wpisane wymiary formatek to wymiary na gotowo uwzględniające już grubość okleiny.

5. W przypadku płyt z usłojeniem obowiązuje standard usłojenia wzdłuż wymiaru długość.

6. W przypadku braku szczegółowej informacji płyty oklejamy obrzeżem pod kolor

7. Informujemy, iż nie istnieje pełna powtarzalność kolorystyki obrzeża, oznacza to, iż krawędź oklejana może różnić się od koloru płyty meblowej. Nie stanowi to jednak podstawy do reklamacji usługi. Wybór koloru obrzeża należy do Kupującego, a W przypadku braku szczegółowej informacji płyty oklejamy obrzeżem pod kolor. W przypadku braku dopasowania – kolorystykę wybiera Klient.

8. Składając zlecenie wykonania usługi Klient akceptuje zasady i warunki rozrysu, odpadów, terminów realizacji i cen usług.

9. Kupujący poprzez złożenie zlecenia zobowiązuje się do zakupu i odbioru zamówionego zlecenia.

10. Złożenie zlecenia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Ze względu na to, iż cały czas trwa sprzedaż towarów w naszej hurtowni, konieczna jest ostateczna weryfikacja dostępności zamówionych pozycji oraz ustalenia ilości potrzebnego materiału.

11. Szacunkową datę odbioru zlecenia klient otrzymuje w momencie złożenia zlecenia lub elektronicznie po akceptacji zlecenia w formie elektronicznej.

12. Klient składający zlecenie musi wpłacić zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia; zaliczka na cięcie materiału może być dokonywana w formie przelewu bankowego, zlecenie zostanie przekazane do realizacji po przesłaniu potwierdzenia przelewu.

13. Sprzedający może odstąpić od żądania wpłaty zaliczki.

14. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne ze upoważnieniem sprzedającego przez kupującego do wystawienia faktury za nieodebrane zlecenia w ciągu 20 dni od ich wykonania

15. Odbiór materiału musi nastąpić w godzinach pracy hurtowni, najpóźniej do 48 godzin od informacji o wykonaniu zlecenia. Nieodebranie materiału we wskazanym terminie skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 10 zł netto za 1 dzień przechowywania. Nie ponosimy odpowiedzialności za materiał nie odebrany po 48 godzinach od wskazanego dnia odbioru.

16. Firma Soma sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione odpady na stolarni.

17. W przypadku nieodebrania przez klienta pociętego materiału po upływie 20 dni roboczych od daty wykonania zlecenia firma SOMA Sp. z o.o. dokonuje rozliczenia zaliczki oraz usunięcia z magazynu pociętych elementów bez uprzedniego informowania o tym klienta. Pozostawione na stolarni odpady automatycznie stają się własnością firmy Soma

18. W wybranych oddziałach istnieje możliwość wykonania usługi expres, usługa dotyczy tylko cięcia płyty (nie dotyczy oklejania) dopłata do express usługi wynosi 50% ceny podstawowej. Usługa wykonywana jest do 24 godzin.

19. Rezygnację ze zlecenia należy składać osobiście lub w formie pisemnej niepóźnej, niż do godz.15:00 w dzień poprzedzający dzień wykonania usługi. Złożenie rezygnacji z wykonania usługi nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.

20. Każdy materiał drewnopochodny należy zabezpieczyć przed kontaktem z wodą zgodnie ze wskazówkami producenta. Usługa oklejania blaty laminatem oraz obrzeżem ABS nie jest odporna na działanie wody. Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacjach na stronie producenta materiału.

21. Usługi na materiale własnym klienta zostaną wykonane po uzgodnieniu wartości granicznej odpowiedzialności, zarówno w przypadku jakości materiału powierzonego jak i błędu ze strony firmy Soma .

C) Internetowy system składania zamówień zamówień e-soma.pl

Dostęp do systemu

1. Dostęp do systemu jest możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

2. Rejestracja jest bezpłatna i dokonuje ją użytkownik poprzez wypełnienie formularza na naszych stronach internetowych.

3. Do przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji potrzebna jest weryfikacja adresu email przez użytkownika i odbywa się ona poprzez kliknięcie w specjalnie spreparowany link w liście wysłanym na podany podczas procesu rejestracji adres email.

4. Do składania zamówień online bez ograniczeń konieczna jest weryfikacja użytkownika przez naszego pracownika. Weryfikacja odbywa się w najkrótszym możliwym czasie. Zastrzega się możliwość uzależnienia weryfikacji od dostarczenia dodatkowych dokumentów firmy.

Zamówienia on-line na materiał cięty

5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupów i nie oznacza sprzedaży na odległość.

6. Potwierdzenie zlecenia złożonego on-line

7. Po sprawdzeniu potrzebnych informacji otrzymacie Państwo list email oraz / lub wiadomość SMS z informacją dotyczącą ilości potrzebnego materiału i szacunkowym terminem jego odbioru. Jednocześnie informujemy, iż zamówienie po potwierdzeniu nie podlega modyfikacji.

Potwierdzenie SMS

8. W trakcie składania zamówienia istnieje możliwość dla wybranych użytkowników wybrania opcji informacji o dacie odbioru oraz ilości potrzebnego materiału w formie SMS. Usługa SMS jest usługą bezpłatną. Jednocześnie z informacją SMS otrzymacie Państwo list email. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu SMS lub za błędy transmisyjne.

Zaliczka przy zamówieniu internetowym

9. Klienci, należący do grupy klientów, od których wymagana jest wpłata zaliczki zostaną o tym poinformowani w liście email potwierdzającym złożenie zamówienia. Znajdą tam również informację dotyczącą sposobu wpłaty zaliczki oraz jej wysokości. Od wpłaty zaliczki uzależniony jest dalszy przebieg zamówienia. Brak wpłaty zaliczki w określonym terminie automatycznie usunie zamówienie z planu produkcyjnego.

Pozostałe informacje

10. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane parametry techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości przed złożeniem zlecenia prosimy o kontakt.

11. Informacje zawarte w naszym serwisie nie stanowią oferty handlowej. Wszystkie zamówienia będą sprawdzone i realizowane zależnie od dostępności towaru.