Informacja o przechowywanych danych osobowych na potrzeby listy dystrybucyjnej SMS INFO

Informacja o przechowywanych danych osobowych na potrzeby listy dystrybucyjnej SMS INFO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, iż Państwa numer telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy znajduje się w naszej bazie SMS, dzięki czemu możemy na bieżąco informować Państwa o nowościach i zmianach związanych z naszą firmą i produktami przez nas oferowanymi.

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgodny na przechowywanie powyższych danych prosimy o wysłanie informacji pod adres Andrzej.korczynski@soma.tychy.pl . Informacja powinna zawierać tytuł WYPISZ SMS oraz w jej treści powinien znajdować się Państwa numer telefonu. Zamiennie powyższą informację można również skierować do nas drogą korespondencyjną do siedziby firmy na adres podany poniżej.

Jednocześnie informujemy Państwa, iż Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Soma sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Podleskiej 2; 43-100 Tychy; NIP: 646-25-27-727.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej wysyłając pisma na adres siedziby firmy.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@soma.tychy.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres siedziby firmy.
Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

//]]>